به دنبال بیانیه معروف به ۲۰۰نفری/ علیرضا داودنژاد: قرار است دولت سینما را با سارقان و قاچاقچیان و زد و بند چی‌ها تنها بگذارد!؟

به دنبال بیانیه معروف به ۲۰۰نفری/ علیرضا داودنژاد: قرار است دولت سینما را با سارقان و قاچاقچیان و زد و بند چی‌ها تنها بگذارد!؟

30نماایران: علیرضا داودنژاد در واکنش به مناظره شب گذشته بهروز افخمی و محسن امیریوسفی درباره حذف پروانه ساخت نوشت: