چشم هایی که در سال ۹۷ بسته شدند

چشم هایی که در سال ۹۷ بسته شدند

30نماایران:سینمای ایران در سال 97 در حوزه های مهمی از جمله بازیگری،کارگردانی،موسیقی،دوبله و... تافته های را جدا افتاده خودش را از دست و این اتفاق تا اواخر سال هم ادامه پیدا کرد و خشایار الوند؛ نویسنده آثار کمدی در تلویزیون و نمایش خانگی که قصد داشت در سینما هم به طور جدی ورود کند، آخرین هنرمندی بود که خداحافظی اش را با دنیا علنی کرد، البته این گزارش درحالی منتشر می شود که روزنامه وطن امروز در لیست درگذشتگانش نام مهم ناصر ملک مطیعی که هرچند در سینمای ایران از بعد انقلاب فعالیتی چشم گیری نداشت اما غیبت او در میان هنرمندان چشم از جهان بسته، حتی در یک گزارش خبری نکته تازه ای ندارد.