مهدی کرم پور از اکران «سوفی و دیوانه» انصراف داد / امروز روز سینمایی ست که آنها می خواهند و ما نمی خواستیم!

مهدی کرم پور از اکران «سوفی و دیوانه» انصراف داد / امروز روز سینمایی ست که آنها می خواهند و ما نمی خواستیم!

30نماایران: مهدی کرم پور؛ نویسنده و کارگردان سینمای ایران با انتشار یادداشتی به انتقاد از وضعیت موجود اکران سینما پرداخت و در این شرایط ترجیح داد تا آخرین فیلمش اکران نشود.