نوشته هایی با برچسب "صنوف خانه سینما"

اسعدیان: تنها ۱۳ صنف می توانند برای هیات مدیره خانه سینما کاندید شوند/ کانون کارگردان همچنان شناسه صنفی ندارد/ اهالی سینما  با عنوان «کارگران فصلی صیادان دریای جنوب» بیمه هستند!

اسعدیان: تنها ۱۳ صنف می توانند برای هیات مدیره خانه سینما کاندید شوند/ کانون کارگردان همچنان شناسه صنفی ندارد/ اهالی سینما با عنوان «کارگران فصلی صیادان دریای جنوب» بیمه هستند!

سینماناب: ساعتی پیش همایون اسعدیان؛ رییس هیات مدیره خانه سینما در اتفاقی بی سابقه در موضع پاسخگویی با کیوان کثیریان درباره حواشی این روزهای خانه سینما و مجمع آینده این خانه در لایو اینستاگرام با یکدیگر گفتگو انجام دادند.

با رفتن ربیعی/ سرنوشت صنوف کارگری سینمایی چه می شود؟!

با رفتن ربیعی/ سرنوشت صنوف کارگری سینمایی چه می شود؟!

30نماایران: تعریف شغلی صنوف سینمایی و نقش آنان در سازمان تامین اجتماعی و قانونی شدن صنوف، خواسته ای بود که خانه سینما و مدیرانش به جای طرح آن در وزارت ارشاد به وزارت کار رفتند، سرنوشت تصمیمی که با رفتن علی ربیعی مسکوت باقی خواهد ماند!