چرا براي مستند‌های دیگر از اين كار‌ها نمي‌شود؟!

چرا براي مستند‌های دیگر از اين كار‌ها نمي‌شود؟!

30نماایران:مستند «صفر تا سكو» كه به زندگي خواهران منصوريان، قهرمانان ملي ورزش ووشو پرداخته، اين روز‌ها با حجم بالايي از آگهي‌هاي تلويزيوني و تبليغات محيطي، نظرها را به خود جلب كرده است.