بعد از هشدارهای ۳۰نماایران/ هاشمی: تهیه‌کنندگان برای نمایش فیلم‌های خود در شهرستان‌ها ضرر کردند

بعد از هشدارهای ۳۰نماایران/ هاشمی: تهیه‌کنندگان برای نمایش فیلم‌های خود در شهرستان‌ها ضرر کردند

30نماایران: برگزاری جشنواره فیلم فجر به صورت سراسری در کشور همواره از سوی رسانه مستقل 30نماایران مورد انتقاد جدی بوده است، چراکه به دلیل کمبود افراد سینمارو ما همواره با جامعه مخاطبی روبرو هستیم که بین فیلم ها در حال رفت و آمد هستند و تعدادی بالایی از آنها را جشنواره فیلم فجر به خود می گیرد و اکران عمومی دیگر آن تازگی خود را از دست خواهد داد و مخاطبین جدی هم ترجیح می دهند تا در ماراتن رسانه ها مخاطب فیلم ها در جشنواره باشند.