سرتیپی به موضوع جالب این روزهای توقف «شنای پروانه» و تقدیم به تیم درمان ورود کرد/ اکران ادامه دارد

سرتیپی به موضوع جالب این روزهای توقف «شنای پروانه» و تقدیم به تیم درمان ورود کرد/ اکران ادامه دارد

سینماناب: رسول صدرعاملی تهیه کننده فیلم محصول صادق رنج کشان، چند روز پیش طی یک خبری بعد از افتادن فروش فیلم «شنای پروانه» اعلام کرد که اکران فیلم با تقدیم به کادر درمان متوقف می شود، این ادعای صدرعاملی با واکنش بسیاری مواجه شد به طوری که امروز علی سرتیپی، شریک وی در فیلمیران از ادامه اکران فیلم خبر داد.