آیا «شماره ۱۷ سهیلا» می تواند حریف فیلم مجری درگیر موسسه ثامن و فیلم سازمانی شود؟!

آیا «شماره ۱۷ سهیلا» می تواند حریف فیلم مجری درگیر موسسه ثامن و فیلم سازمانی شود؟!

30نماایران: با اعلام سه فیلم نهایی هیات انتخاب اسکار، در میان یک فیلم سازمانی و فیلم دیگر به تهیه کنندگی مجری درگیر موسسه ثامن الحجج، «شماره 17 سهیلا» به لحاظ سینمایی و مضمونی فیلم مناسب تری است.