فرزاد موتمن: معماری «شب های روشن» معیوب است / کسی عاشق خود فیلم نیست!

فرزاد موتمن: معماری «شب های روشن» معیوب است / کسی عاشق خود فیلم نیست!

30نماایران: «شب های روشن» به کارگردانی فرزاد موتمن و نوشته سعید عقیقی از فیلم های عاشقانه مهم سینمای ایران است که همواره بعد از هر فیلم موتمن از آن یاد می شود اما او در تازه ترین اظهار نظرش «شب های روشن» را فیلم عقب تری نسبت به کارگردانی در میان فیلم هایش دانسته است.