عکسی صرفا برای یک دورهمی یا بازار گرمی؟!

عکسی صرفا برای یک دورهمی یا بازار گرمی؟!

30نماایران: مدتی پیش عکسی توسط مهراب قاسمخانی و امیرمهدی ژوله در صفحه شخصی شان منتشر می شد که در آن به اتفاق مهران مدیری دیگر نویسنده های آثار موفق او از جمله پیمان قاسمخانی و سیامک انصاری حضور داشتند.