آخر هفته تلویزیون/ دیدار با فیلم مهم رومن پولانسکی «ghost writer»

آخر هفته تلویزیون/ دیدار با فیلم مهم رومن پولانسکی «ghost writer»

30نماایران: در میان فیلم های آخر هفته تلویزیون، «ghost writer» رومن پولانسکی فیلم مهمی است که درباره نویسنده موفق ولی بی نام انگلیسی (ایوان مک گریگور) استخدام می شود تا خاطرات نخست وزیر انگلیس آدام لنگ (پیرز برازنن) را به رشته تحریر در آورد، اما در این راه او به رازهای زیادی درباره زندگی شخصی او و مطالب دیگری پی می برد که زندگی او را به خطر می اندازد و …