راز «شان علی استون» فاش شد!

راز «شان علی استون» فاش شد!

30نماایران: اولیور استون امروز در نشست خبری گوشه ای از زندگی شخصی اش را فاش کرد که مشخص شد مادر شان علی استون، زنی مسلمان لبنانی بوده است.