جوگیری برای ابراهیم / آیا چاوشی مانند شادمهر عقیلی موفق می شود؟!!!

جوگیری برای ابراهیم / آیا چاوشی مانند شادمهر عقیلی موفق می شود؟!!!

30نماایران: با تهدید وزارت ارشاد توسط محسن چاوشی که در صورت عدم صدور مجوز آلبوم «ابراهیم» را منتشر خواهد کرد، برخی از رسانه ها چاوشی را که تاکنون کنسرتی نگذاشته است با شادمهر عقیلی که در اجرای کنسرت شهره است را مقایسه کرده اند.