پردیس هویزه مشهد از نمایش فیلم های جشنواره انصراف داد

پردیس هویزه مشهد از نمایش فیلم های جشنواره انصراف داد

30نماایران: مسئولان پردیس هویزه مشهد در اعتراض به عملکرد جشنواره فیلم فجر از نمایش فیلم های این دوره انصراف دادند.