سردرهای خاموش؛؛ خروجی روز اول بازگشایی سینما

سردرهای خاموش؛؛ خروجی روز اول بازگشایی سینما

سینماناب: اولین روز بازگشایی سینماها بعد از حدود 4 ماه تعطیلی با بسته بودن کامل برخی سالن‌ها و بلیت‌فروشی محدود بعضی از آن‌ها همراه شده است، این اتفاق در شرایطی که سینماها فیلمی برای نمایش ندارند و با توجه به انصراف دو فیلم جدید، تمایلی هم به ادامه اکران فیلم های کم مخاطب اسفند ماه ندارند و ترجیح دادند تا روز اول بازگشایی سینماها هم درها بسته بماند و سردرها خاموش.