یک گفتگو با نصرت الله وحدت / هدف من شاد کردن مردم بود / می گویم من پدر آن وحدت هستم!

یک گفتگو با نصرت الله وحدت / هدف من شاد کردن مردم بود / می گویم من پدر آن وحدت هستم!

سینماناب: در میان بحران های امروز مردم ایران، شب گذشته اعلام شد که هنرمند قدیمی و دارای یک پرسونای جذاب بین مخاطبان که نمونه اش را کمتر شاهد بودیم و حتی فرم کمدی وی همچنان در سینمای امروز ایران هم موثر و ادامه دار است را از دست دادیم، وحدت نمونه ای از استعداد در جذب مخاطب بود که سال ها او در کنج خانه ماند و در حسرت فعالیت سینمایی از دنیا رفت.