علیرضا داودنژاد که فیلمسازان را به اکران آنلاین تشویق کرده بود، تصمیم درباره نمایش اینترنتی فیلمش را به شرکا نسبت داد

علیرضا داودنژاد که فیلمسازان را به اکران آنلاین تشویق کرده بود، تصمیم درباره نمایش اینترنتی فیلمش را به شرکا نسبت داد

سینماناب: اکران آنلاین به عنوان یک پیشنهاد و ظرفیت در دوران کرونا، تواننست به سرعت جایش را در مسیر و آینده یک فیلم، بار کند به طوری که در ابتدای این اتفاق، علیرضا داودنژاد؛ کارگردان قدیمی سینمای ایران در چند یادداشت که در رسانه های دولتی منتشر شد، پیشنهاد ایچاد وی او دی ملی وابسته به دولت را داد که ارتزاق و حمایت کاملش را از دولت دریافت کند اما حالا که چندین فیلم خوب و بد در اکران آنلاین حضور داشتند، این فیلمساز خودش که مشوق فیلمسازان در اکران آنلاین بود، نمایش اینترنتی فیلم آخر و اکران نشده اش را به شرکا ارتباط دانست.