بعد از تگزاس و چند شهر دیگر/ از سرگیری فعالیت های فیلمسازی در لاتزیوی ایتالیا

بعد از تگزاس و چند شهر دیگر/ از سرگیری فعالیت های فیلمسازی در لاتزیوی ایتالیا

سینماناب: تولید فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی از امروز با دستورالعمل‌های پیشگیرانه سفت و سخت در لاتزیوی ایتالیا از سر گرفته شد، این در حالی است که در تگزاس آمریکا هم سینماها فعالیت خود را از سر گرفتند و همچنان سازمان سینمایی به راه حل دقیقی برای بازگشایی سینماها نرسیده است.