چرا «سینمادو» نقد را کنار گذاشت؟!

چرا «سینمادو» نقد را کنار گذاشت؟!

30نماایران: شب گذشته محمدمهدی حیدریان؛ رییس سازمان سینمایی به برنامه «سینمادو» رفت و درباره مسائل کلان سینمای ایران صحبت کرد و منتقدی که خبر از حضور در این برنامه داد در نهایت پستش را که کلی خاطره گویی هم بود را پاک کرد.