یاد بگیریم راه و روش را/ تگزاسی ها سینماها را باز کردند!

یاد بگیریم راه و روش را/ تگزاسی ها سینماها را باز کردند!

سینماناب: در حالی که پروتکل عجیب ئ غریبی را برای راه اندازی مجدد سینما از سوی سازمان سینمایی اعلام شد که با واکنش منفی سینماداران هم مواجه شد اما آمریکا در ایالت تگزاس با بازگشایی سینماهایش، چند مورد اصلی برای جلوگیری از شیوع کرونا را اجرا کرد.