روایت «خسرو سینایی» از فروش فیلمش که به اندازه یک وعده ناهار گروهش هم نشده است!

روایت «خسرو سینایی» از فروش فیلمش که به اندازه یک وعده ناهار گروهش هم نشده است!

30نماایران: «جزیره رنگین» آخرین فیلم بلند خسرو سینایی در حالی توانست با بودجه بنیاد سینمایی فارابی دوره حجت اله ایوبی ساخته شود که در اکران یک شکست سنگین برای فیلمساز و بنیاد سینمایی فارابی محسوب می شد، فیلمی که تاکنون حتی نتوانسته به شبکه نمایش خانگی هم وارد شود.