سیلوستر استالونه: هنر با ارزش از هیچ بوجود می آید / آرنولد همه چیزش را از من کپی کرد!

سیلوستر استالونه: هنر با ارزش از هیچ بوجود می آید / آرنولد همه چیزش را از من کپی کرد!

30نماایران(سینماناب): سیلوستراستالونه در مستر کلاس جشنواره کن گفت:فکر می کردم که می دانم دارم چکار می کنم اما در حقیقت نمی دانستم.همه چیز را برای اولین با تجربه می کردم حتی ورزش بوکس را. من بوکسور نبودم و برای فیلم آموزش دیدم، همه عوامل فیلم بدون دستمزد کار می کردند، حتی اتاق تعویض لباس نداشتیم، صندلی عقب ماشین لباس می پوشیدیم و لباس های فیلم هم لباس خودمان بود، هنر با ارزش یا هر چیز با ارزش دیگری از هیچ به وجود می آید.