الوند: از جایی مجله «فیلم» به ارگان فارابی و ارشاد تبدیل شد / فخیم زاده: کار به جای نقد و تحلیل به توهین و تمسخر رسیده بود
سینمای دهه 60 روی پیشخوان؛

الوند: از جایی مجله «فیلم» به ارگان فارابی و ارشاد تبدیل شد / فخیم زاده: کار به جای نقد و تحلیل به توهین و تمسخر رسیده بود

30نماایران:در شماره جدید مجله «24» که به پرونده سینمای ایران در دهه 60 اختصاص یافته است در بخشی از آن میزگردی با حضور مهدی فخیم زاده،سیروس الوند و نیماحسنی نسب برگزار شده است که بیشتر به تاثیر نقد و مطبوعات بر این دهه می گذرد.