فرزاد موتمن هم خواستار حذف فیلم های با پول غیرقانونی جشنواره فیلم فجر شد

فرزاد موتمن هم خواستار حذف فیلم های با پول غیرقانونی جشنواره فیلم فجر شد

30نماایران: به دنبال روشن شدن منبع پول های بی هویتی که توسط سیدمحمد امامی و سید هادی رضوی در برخی از پروژه های سینمایی و نمایش خانگی آمده است که یکی از آنها هم اکنون هم در حال تولید است ، برخی از منتقدان، اهالی رسانه و سینماگران خواستار توقف نمایش این گونه آثار در جشنواره فیلم فجر شدند.