عاقبت یک سلبریتی پرماجرا و همسرش به شکایت و تهدید عکس خصوصی رسید!

عاقبت یک سلبریتی پرماجرا و همسرش به شکایت و تهدید عکس خصوصی رسید!

سینماناب: سویل خیابانی به خاطر ضرب و جرح و انتشار تصاویر خصوصی اش از محسن افشانی شکایت کرد.