پیام کارگروه کرونا خانه سینما به عوامل مشغول فیلمبرداری/ هر چه سریعتر به ترک پروژه‌ای که در آن هستید اقدام فرمایید

پیام کارگروه کرونا خانه سینما به عوامل مشغول فیلمبرداری/ هر چه سریعتر به ترک پروژه‌ای که در آن هستید اقدام فرمایید

سینماناب (30نماایران):در حالی که کارگروهی تحت عنوان کرونا در خانه سینما روزانه تشکیل جلسه می دهد که خودش هم نشان از یک تجمع حداقلی است و اهداف شان هم ضمانت اجرایی ندارد و تاکنون بیشتر به عنوان مشاور و توصیه صرفا بیانیه منتشر کردند، دقایقی پیش، رسمن از کلیه عواملی که این روزها مشغول فیلمبرداری هستند، درخواست کرد که محل فیلمبرداری را ترک کنند.