موهاتو رنگ نکن سمیه!!!

موهاتو رنگ نکن سمیه!!!

30نماایران: با انتشار پوستر «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی در شبکه های مجازی، تنها تفاوت چشمگیر در ظاهر این دو فیلم، منهای بی سیمی که به کمر معادی بسته شده، رنگ موی پریناز ایزدیار است.