نظارت بر ابتذال سینما به مناظره تلویزیونی رسید/ صندلی خالی مدیران در جایگاه پاسخگویی؟!

نظارت بر ابتذال سینما به مناظره تلویزیونی رسید/ صندلی خالی مدیران در جایگاه پاسخگویی؟!

30نماایران: با تخلف سازندگان «رحمان 1400» مبنی بر نمایش فیلمشان بدون اصلاحیه شورای پروانه نمایش که منجر به توقف اکران عمومی بعد از فروش 20 میلیاردی این فیلم شد، بلافاصله یک فیلم کمدی دیگری هم جایگزین آن شد که از همان سازوکاری سینمای نازل استفاده می کند.