مرگ مشکوک ستاره سینمای هند!

مرگ مشکوک ستاره سینمای هند!

30نماایران:ستاره سینمای هندوستان که سابقه بازی در ۳۰۰ فیلم سینمایی را در کارنامه داشت، هنگام شرکت در یک مراسم خانوادگی در اثر ایست قلبی درگذشت. البته علت مرگ ناگهانی این هنرپیشه همچنان مشخص نیست و دستگاه های مرتبط در حال بررسی آن هستند.