آوازخوانی مازیار فلاحی برای محصول تازه اوج!

آوازخوانی مازیار فلاحی برای محصول تازه اوج!

30نماایران:مازیار فلاحی به عنوان خواننده تیتراژ با سریال تلویزیونی «مینو» همکاری خواهد کرد.