سروش صحت بعد از داوری جشنواره کودک: بهتر است فیلمسازان ما خودشان را به روز کنند / فیلم ها توجهی به تغییر نسل ندارند

سروش صحت بعد از داوری جشنواره کودک: بهتر است فیلمسازان ما خودشان را به روز کنند / فیلم ها توجهی به تغییر نسل ندارند

30نماایران: سروش صحت؛داور جشنواره کودک در دوره اخیر جشنواره گفت:فیلم سازان ما توجهی به تغییر نسل نداشته اند و هنوز هم دغدغه بچه های دهه ۵۰ و ۶۰ در فیلم هایشان دیده می شود. از آن زمان ۴۰ سال گذشته وبچه ها آن زمان قابل مقایسه با کودکان امروز نیستند.