سید ضیا هاشمی روی آنتن تلویزیون:سرمایه گذاران مشکوک همه آدمها و بازیگران فیلم را انتخاب می کنند/ دولت در خواب غفلت به سر می برد/این سرمایه ها پشتیبان دارند!

سید ضیا هاشمی روی آنتن تلویزیون:سرمایه گذاران مشکوک همه آدمها و بازیگران فیلم را انتخاب می کنند/ دولت در خواب غفلت به سر می برد/این سرمایه ها پشتیبان دارند!

30نماایران: ساخت 8 فیلم توسط یک نفر در سال 97 موجب سوال جدی شده است، به طوری که این سرمایه گذار توانسته از نهادهای دولتی هم در تولید فیلم پیش بیافتد، سرمایه ای که مشخص نیست با چه نیتی وارد سینمای ایران شده است.شب گذشته در برنامه «میزانسن» با حضور سیدضیا هاشمی و سیدجمال ساداتیان از تهیه کننده های سینما درباره ورود این پول ها مناظره برگزار شد.