سحردولتشاهی متن همایون شجریان درباره «پدر» را بازنشر کرد / کامنت های برخی مردم: الان وقتش نیست!

سحردولتشاهی متن همایون شجریان درباره «پدر» را بازنشر کرد / کامنت های برخی مردم: الان وقتش نیست!

سینماناب: سحر دولتشاهی، بازیگر سینما پست همایون شجریان درباره‌ی «پدر» را دوباره منتشر کرد/ بعضی کاربران، چنین موقعیتی را زمان مناسبی، برای چنین تصمیمی دانسته‌اند.