ادعای یک بازیگر مهاجرت کرده / GEM تعطیل شد

ادعای یک بازیگر مهاجرت کرده / GEM تعطیل شد

30نماایران: ساناز زرین مهر از بازیگران مهاجرت کرده به ترکیه که این روزها به دلیل بیکاری بیشتر در شبکه اینستاگرام اقدام به انتشار عکس می کند در پاسخ به یک پرسش، تعطیلی شبکه جم در تولید را اعلام کرد.