یک پخش کننده و سینمادار فعال مطرح کرد/ سینماهای ایران همچنان تعطیل می مانند

یک پخش کننده و سینمادار فعال مطرح کرد/ سینماهای ایران همچنان تعطیل می مانند

سینماناب: علی سرتیپی - از سینمادارهای تهران - اعلام کرد که با اعمال محدودیت زمانی در فعالیت سینماها، سالن‌های تحت اختیار خود را بازگشایی نخواهد کرد.