«زیر سقف دودی» تندیس اول جشنواره سلامت را دریافت کرد

«زیر سقف دودی» تندیس اول جشنواره سلامت را دریافت کرد

30نماایران:برگزیدگان جشنواره سلامت در تالار وحدت معرفی شدند.