آیا میرباقری از ناتمام ماندن «ماه تی تی» خوشحال است؟!

آیا میرباقری از ناتمام ماندن «ماه تی تی» خوشحال است؟!

30نماایران: بعد از گسترده شدن بازتاب ورود پول های بی هویت در سینما و نمایش خانگی که نمونه آن در دادگاه پرونده بانک سرمایه مطرح شد و در آن مشخصا از ورود پول صندوق ذخیره فرهنگیان توسط محمد امامی در پروژه شهرزاد اتهام به میان آمد اما حالا یک چهره دیگر از سرمایه داران شناخته شده در دادگاه حضور دارد که در سال 95 یک پروژه نمایش خانگی را آغاز کرد.