برخلاف اعلام انصراف / «زندانی ها» ده نمکی در جلوه های ویژه زمان می خواهد!

برخلاف اعلام انصراف / «زندانی ها» ده نمکی در جلوه های ویژه زمان می خواهد!

30نماایران: مسعود ده نمکی با انتشار یادداشتی خبر از انصراف «زندانی ها» محصول سازمان اوج از جشنواره فیلم فجر داده است، در حالی که شنیده می شود مراحل پس از تولید و جلوه های ویژه کامپیوتری فیلم زمان زیادی را می خواهد.