«زنانی که با گرگها دویده اند» از میز تدوین خداحافظی کرد!

«زنانی که با گرگها دویده اند» از میز تدوین خداحافظی کرد!

30نماایران:فیلم سینمایی «زنانی که با گرگها دویده اند» تازه ترین فیلم سینمایی امیراطهر سهیلی این روزها با پایان تدوین توسط حسن حسندوست برای صداگذاری به حسن مهدوی داده شد.