هنرمندان به زلزله کرمانشاه واکنش نشان دادند

هنرمندان به زلزله کرمانشاه واکنش نشان دادند

30نماایران: به دنبال وقوع زلزله بزرگ شب گذشته در استان کرمانشاه و آسیب دیدن جمعی از هموطنان، هنرمندان نیز به این واقعه واکنش نشان داده و ابراز همدردی کردند.