یک روز بعد از اعلام/ داور بخش نگاه نو،مستند و کوتاه فیلم فجر فیلمش را کلید زد

یک روز بعد از اعلام/ داور بخش نگاه نو،مستند و کوتاه فیلم فجر فیلمش را کلید زد

سینماناب (30نماایران) در حالی که روز گذشته نام روح الله حجازی به عنوان یکی از پنج داور بخش نگاه نو،مستند و کوتاه معرفی شد اما او از امروز پشت دوربین فیلمش رفت!