برای دومین سال پیاپی/ «مسعود نجفی» مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر شد

برای دومین سال پیاپی/ «مسعود نجفی» مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر شد

30نماایران:دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در اولین حکمش مدیر روابط عمومی این دوره جشنواره را منصوب کرد.