با دستور رهبری/ پایان دوران ستاره چیز مربع های تلویزیون

با دستور رهبری/ پایان دوران ستاره چیز مربع های تلویزیون

30نماایران: در حالی که یکی از برنامه های باعث افتخار علی فروغی؛ مدیر شبکه سه به مسابقه «برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار و برنامه تماما کپی دست چندمی از تلنت آمریکا با نام «عصر جدید» برمی گردد اما روز گذشته آیت الله مکارم شیرازی رسما این برنامه را مورد نقد جدی قرار داد و خواستار پایان این برنامه بخت آزمایی شد.