کارگردان «خجالت نکش» از کانون فیلمنامه نویسان رفت!

کارگردان «خجالت نکش» از کانون فیلمنامه نویسان رفت!

30نماایران: رضا مقصودی که اولین تجربه کارگردانی اش «خجالت نکش» توانست در اکران اخیر به فروش خوبی برسد در اقدامی با تقدیم استعفایش به شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان از ریاست این کانون خداحافظی کرد.