رضا بابک بعد از سالها درباره شاه نقش بازیگری اش گفت: بازی در نقش مافوق «به رنگ ارغوان» واقعن کاراکتر بود

رضا بابک بعد از سالها درباره شاه نقش بازیگری اش گفت: بازی در نقش مافوق «به رنگ ارغوان» واقعن کاراکتر بود

30نماایران: نقش های کوتاه در سینمای ایران کمتر با هوشمندی نوشته می شود به طوری که با حضور برخی نابازیگران و اجرای الکن آنها با شخصیت هایی مواجه می شویم که در یادها باقی نمی مانند اما رضا بابک که کمتر او را به عنوان یک بازیگر پرکار به یاد می آوریم با حضورش در فیلم «به رنگ ارغوان» تصویری تمام قد از یک مامور مافوق را به نمایش گذاشت که همواره می توان به ارجاع داد.