یک سناریو از پیش تعیین شده! / درمیشیان: متاسفم برای کسانی که عنوان منتقد، تهیه کننده و فیلمساز را یدک می کشند و سانسور اندیشه ها را جااندازی می کنند

یک سناریو از پیش تعیین شده! / درمیشیان: متاسفم برای کسانی که عنوان منتقد، تهیه کننده و فیلمساز را یدک می کشند و سانسور اندیشه ها را جااندازی می کنند

سینماناب (30نماایران): در حالی اسامی فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد که خروجی هیات انتخاب نشان از یک مهندسی و محافظه کاری جدی از سوی این هیات را یادآوری کرد که قصد و نیت اعضای هیات انتخاب و دبیر آن به دنبال ورود جدی جریان «هنروتجربه» به جشنواره فیلم فجر است و در این میان فیلم های مستقل و مهم تر از فیلم های راه یافته یا کنار گذاشته شدند مانند «مجبوریم» رضا درمیشیان یا به بخش رزرو تبعید شده اند! در این میان اظهارات یکی از اعضای هیات انتخاب که از انجمن کارگری منتقدان به هیات انتخاب راه یافته است، بخش دیگری از این سناریو از پیش تعیین شده بود!