یک عضو هیات انتخاب کارگردانی سینما را از  فیلم جدا کرد! + تعریف کودکستانی کارگردانی

یک عضو هیات انتخاب کارگردانی سینما را از فیلم جدا کرد! + تعریف کودکستانی کارگردانی

سینماناب (30نماایران) : جشنواره فیلم فجر امسال برای یکی از اعضای هیات انتخاب آن بسیار خوش یمن بوده است به طوری که او این روزها در برابر مصاحبه های تلویزیونی و مطبوعاتی پاسخ مثبت می دهد و نقش خود را به عنوان منتقد فراموش کرده است و گاها از روی مناسبات مثال های نقضی می آورد که هیچ پشتوانه فکری هم ندارد، نمونه این اظهارات را می توان در برنامه شب گذشته «شب سینما» مشاهده کرد.