رخشان بنی اعتماد تلویزیون را تهدید کرد!

رخشان بنی اعتماد تلویزیون را تهدید کرد!

30نماایران:رخشان بنی‌اعتماد با بیان اینکه ساخت پروژه کارستان برایش یک آرزو بوده است، از بی‌توجهی مدیران مراکز علمی و همچنین تلویزیون برای استفاده نکردن از این مجموعه آثار انتقاد کرد و گفت: اگر تلویزیون ایران، فیلم‌های کارستان را پخش نکند، آنها را در شبکه بی بی سی نمایش می‌دهم.