به دنبال تغییر رویه شبکه جم / «رابعه اسکویی» به کشور بازگشت

به دنبال تغییر رویه شبکه جم / «رابعه اسکویی» به کشور بازگشت

30نماایران: رابعه اسکویی بازیگر سابق تلویزیون به ایران بازگشت.