دیا میرزا (سلام بمبئی) تحت پیگرد پلیس قرار گرفت!

دیا میرزا (سلام بمبئی) تحت پیگرد پلیس قرار گرفت!

سینماناب:دیا میرزا، بازیگر سینمای هند که در فیلم ایرانی «سلام بمبئی» بازی کرده است، پس از انتشار گزارشی مبنی بر اینکه احتمالا برای بازجویی توسط اداره کنترل مواد مخدر فراخوانده خواهد شد ، با شفافیت ارتباط با فروشندگان مواد مخدر را انکار کرده است. وی بیانیه ای را منتشر كرد و گفت كه از راه قانونی برخورد خواهد کرد.